Chăm sóc da Body chuyên sâu

Chăm sóc da Body chuyên sâu

Chemical Peel 1/2 lưng

Chemical Peel 2 cánh tay

Chemical Peel 2 bên đùi

Chemical peel 2 bắp chân

Laser sáng da vùng nách

Laser sáng da 1/2 lưng

Laser sáng da 2 cánh tay

Laser sáng da 2 bên đùi

Laser sáng da 2 bên bắp chân

Lấy nhân mụn lưng

Điện di cấp ẩm phục hồi body

To top