Liên hệ

Địa chỉ

V12C Hương Giang, CX Bắc Hải, Quận 10, TP.HCM

Số điện thoại

096 392 99 32

Địa chỉ Email

ananas.clinic@gmail.com

Thời gian làm việc

T2-T7
08:00 - 17:30

Gửi thông tin cho chúng tôi    To top